Trung tâm gần nhất
Hotline: 096 270 6922  
Chương trình ưu đãi

Chuyên gia

iGEM LEARNING I HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHOA HỌC

Chương trình I-MATH & I-SKILLS được Hội đồng Khoa học Thẩm định của Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội, căn cứ theo đề nghị của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, thẩm định và phê duyệt chuyên môn phù hợp về mục tiêu, đối tượng giáo dục, nội dung cũng như yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
Căn cứ theo:
  • Công văn số 1636/SGDĐT-GDTX-CN ngày 03/05/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc thẩm định chương trình giáo dục
  • Quyết định số 04/2020/QĐ-HTLHN ngày 16/05/2020 của Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội, trực thuộc Liên hiệp Hội KHKT Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục kỹ năng sống I-Skills và tư duy toán I-Math.
  • Công văn số 07/2020/CV-VP HTLHN ngày 20/07/2020 của Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội về kết quả thẩm định chương trình giáo dục kỹ năng sống I-Skills và tư duy toán I-Math.

iGEM LEANRNING I HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ
Đăng ký ngay để nhận cơ hội trải nghiệm bài kiểm tra và học thử MIỄN PHÍ cho 3 môn: NGÔN NGỮ ANH I KỸ NĂNG XÃ HỘI I TƯ DUY TOÁN
Hoặc nhận tư vấn chi tiết về khóa học qua Hotline:
Xã Đàn: (024) 7300 9006
Linh Đàm: (024) 7300 5006
(*) Từ: 8h30 – 20h30 Thứ Hai đến Thứ Sáu