Trung tâm gần nhất
Hotline: 096 270 6922  
Chương trình ưu đãi

Cấu trúc phương pháp

iGEM LEARNING | Phương pháp giáo dục

Căn cứ trên nền tảng lý thuyết về những nguyên tắc tâm lý gắn liền với người học.
  • Định hướng phương pháp lấy “người học là trung tâm” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục tại iGEM LEARNING.
  • Mỗi người học đều có những điểm mạnh, ưu thế về một hoặc hơn một loại hình trí thông minh cũng như có cách thức tiếp thu thông tin riêng theo một loại hình khí chất – cái có thể rèn luyện được để hạn chế những điểm yếu và phát huy những thế mạnh của người học.
Các hoạt động dạy và học trong chương trình iGEM LEARNING được thiết kế chuyển dần từ giáo viên hướng dẫn sang người học chủ động, giúp người học phát triển tính chủ động, độc lập, tăng khả năng tư duy, sáng tạo.

Định hướng lấy “người học là trung tâm” được iGEM LEARNING triển khai theo 4 nhóm phương pháp chủ chốt xuyên suốt quá trình học:

(1) Cá nhân hóa | Personalised learning:

Tại iGEM LEARNING, người học được hướng dẫn xác định mục tiêu cụ thể của việc học với kế hoạch học tập cá nhân hóa, được hướng dẫn thực hiện các hoạt động học phù hợp với năng lực, trình độ nhận thức và đặc điểm tiếp thu của từng cá nhân học sinh, từ đó xây dựng sự tự tin về năng lực của bản thân đối với môn học, hứng thú học tập.

(2) Học tri thức mở | Learning without limit: 

Các hoạt động dạy và học tại iGEM LEARNING hướng tới việc người học cần phải kết nối, liên hệ với những kiến thức đã có, từ đó tiếp nhận, xây dựng kiến thức mới cho bản thân; chủ động nỗ lực tìm hiểu kiến thức mới.

(3) Người học chủ động | Learner-driven learning: 

Tại iGEM LEARNING, các hoạt động dạy và học hướng người học chủ động xác định mục tiêu của quá trình học, tự kiểm soát quá trình học, tiếp cận kiến thức, nhận thức trách nhiệm bản thân đối với quá trình và kết quả học tập, chủ động lựa chọn, tìm tòi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược phù hợp để nắm bắt kiến thức và kỹ năng, đạt hiệu quả học tập.

(4) Phát triển năng lực | Competency-based learning: 

Tại iGEM LEARNING, các hoạt động dạy và học hướng tới mục tiêu đo lường, đánh giá được cấp độ kiến thức, kỹ năng và thái độ người học cần đạt được ở mỗi cấp độ. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, tương tác, để học sinh chủ động nắm bắt mục tiêu, xử lý các tình huống tư duy khác nhau như thế nào, đồng thời nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để dần điều chỉnh bản thân hướng tới đạt mục tiêu.

iGEM LEARNING| Kỹ thuật giảng dạy

Triển khai định hướng phương pháp lấy “người học là trung tâm”, iGEM LEARNING áp dụng các kỹ thuật giảng dạy hiện đại, sử dụng rộng rãi trong chương trình giáo dục phổ thông Quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc điểm tâm lý

Kỹ thuật giảng dạy CPA

(Concrete - Vật thể trực quan | Pictorial - Hình ảnh biểu trưng | Abstract - Khái quát trừu tượng)
Kỹ thuật giảng dạy CPA được phát triển dựa trên lý thuyết về quá trình phát triển nhận thức của nhà tâm lý học người Mỹ, Jerome Bruner: quá trình tiếp thu khái niệm mới trải qua 3 giai đoạn: trải nghiệm/ vật thể trực quan => từ đó chuyển sang giai đoạn nắm bắt khái niệm qua hình ảnh biểu trưng => và tiếp tục quá trình tư duy liên hệ để hiểu và hình thành khái niệm trừu tượng qua ngôn từ/ ký hiệu.
iGEM LEARNING áp dụng kỹ thuật CPA qua ba bước cùng với giáo trình thiết kế, giáo cụ trực quan và tương tác giữa giáo viên với người học:
- Concrete - Vật thể trực quan/ trải nghiệm tình huống: Học sinh được giới thiệu một khái niệm hay kỹ năng mới thông qua việc sử dụng sự vật trực quan, hoặc một tình huống xảy ra trong thực tế
- Pictorial - Hình ảnh biểu trưng Bước này giúp học sinh củng cố và phát triển kiến thức bằng sự liên hệ giữa vật thể cụ thể (ở bước C) hoặc trải nghiệm tình huống với các hình ảnh, hình vẽ, sơ đồ biểu trưng.
- Abstract - Khái quát trừu tượng Bước cuối cùng là tổng kết khái niệm bằng các ký hiệu, công thức.

Kỹ thuật truy vấn biện chứng | Socratic

Giáo viên giới thiệu một khái niệm hay giải quyết một vấn đề bằng một chuỗi “hỏi – đáp” để dẫn dắt học sinh xâu chuỗi các bước, kích thích khả năng tư duy logic, biện chứng của học sinh, dẫn dắt học sinh tự suy ra hoặc phát triển từng bước của vấn đề, và cuối cùng tự rút ra được kết luận hay quy luật.
Học sinh được hướng dẫn kết nối những kiến thức đã biết để tìm hiểu, phân tích và hiểu rõ hơn các kiến thức mới,
rèn kỹ năng lập luận, tư duy xâu chuỗi và kết luận, qua đó sở hữu kiến thức mới.

Kỹ thuật diễn đạt bằng ngôn từ | Verbal

Để hiểu một kiến thức mới cần có sự tỉ mỉ, tìm tòi, học hỏi và rèn luyện không ngừng, nhưng làm sao cho các kiến
thức đó trở thành nền tảng, thành tiền đề, thành gốc rễ để học sinh luôn có thể kích hoạt tư duy và ứng dụng kiến
thức khi cần: chỉ có thể bằng cách diễn đạt nhiều lần bằng ngôn từ mạch lạc, giải thích được quá trình vì sao đi đến
kết quả, trình bày được tiến trình suy nghĩ, thì lúc đó kiến thức đã thực sự là của học sinh.
Trong quá trình học, học sinh được hướng dẫn để phát triển kỹ năng diễn giải vấn đề, diễn đạt bằng lời quá trình
tư duy tiếp cận khái niệm mới hay giải quyết vấn đề, diễn đạt cách hiểu, quá trình suy nghĩ, hướng giải quyết vấn
đề một cách logic và mạch lạc.
 
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ
Đăng ký ngay để nhận cơ hội trải nghiệm bài kiểm tra và học thử MIỄN PHÍ cho 3 môn: NGÔN NGỮ ANH I KỸ NĂNG XÃ HỘI I TƯ DUY TOÁN
Hoặc nhận tư vấn chi tiết về khóa học qua Hotline:
Xã Đàn: (024) 7300 9006
Linh Đàm: (024) 7300 5006
(*) Từ: 8h30 – 20h30 Thứ Hai đến Thứ Sáu